Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/vpx8x7po6oto/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 162 СТАТУТ » Нова Українська Хвиля Untitled Document
 
 
   
   
 
Третє березня – день народження “Нової української хвилі”

Дорогі наші читачі, дорогі земляки! 3 березня у приміщенні Генерального консульства України в Нью-Йорку відбулася презентація громадської організації “ Нова українська хвиля” та її інтернет-видання.

[Відео дивіться ТУТ]

Міжнародна науково–практична конференція «Українська діаспора – джерело утвердження позитивного образу України у світі» відбулася у Стемфорді 20–21 вересня 2008 року

 
  Головна  
 

КАЛЕНДАР
«    Грудень 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

ОПИТУВАННЯ

АРХІВ
Березень 2019 (1)
Березень 2017 (1)
Січень 2017 (1)
Грудень 2016 (5)
Жовтень 2015 (2)
Березень 2015 (1)
   
 
  СТАТУТ  
 
   
 
Статут Всеамериканського громадського об'єднання
«Нова українська хвиля»


Об'єднання зареєстроване зареєстроване 21 лютого 2007 року за № 07222000 в Албані, НЙ.
Статут ухвалено на загальних Зборах «Нової української хвилі» 20 квітня 2007 р.

1.   Загальні положення, ідейні засади, мета і завдання.

1.1.   Всеамериканське громадське об'єднання «Нова українська хвиля» (далі НУХ) – добровільна, добродійна, національно-патріотична і освітньо-культурна неприбуткова громадська організація, створена на основі спільності інтересів насамперед вихідців з України останньої еміґраційної «хвилі», як громадян України, так громадян інших держав українського походження, які поділяють цілі та засадничі положення цієї організації.

1.2.   НУХ в своїй діяльності керується чинним законодавством США та законом «Про об'єднання громадян США» і поширює свою діяльність на всю територію Сполучених Штатів Америки.

1.3.   НУХ співпрацює з Українською державою в питаннях правового та соціального захисту громадян України (трудових емігрантів, які тимчасово живуть і працюють закордоном).
 
1.4.   НУХ, як організація, що діє в інтересах українського народу, через співпрацю з національно-патріотичними і демократичними структурами як у США, так і за її межами, висуває своїх членів до активної участі у всеукраїнських, американських та міжнародних заходах, що сприяють утвердженню України та української справи у світі.

1.5.   НУХ координує свою діяльність зі структурами новостворених українських організацій світового українства щодо захисту соціальних прав та культурних потреб своїх членів.

1.6.   Мовою спілкування та діловодства НУХ є українська.

1.7.   НУХ має свою емблему та символіку, зразки яких затверджуються Координаційною Радою та реєструються в установленому американським законодавством порядку.

1.8.   Центральний офіс організації «НУХ» знаходиться за адресою: 14 Peveril Rd,  Stamford, CT 06902

Електронна адреса: contact@newwave4.org
      newwave4@gmail.com

1.9.   Мета діяльності

1.9.1 Об'єднання представників останньої (четвертої) хвилі емігрантів з України до організованого громадського життя задля збереження української ідентичності та культурної спадщини нашого народу у місцях нашого поселення.

1.9.2 НУХ сприяє:
•   розбудові України, як суверенної, самостійної, незалежної, демократичної і правової держави;
•   відродженню духу національної єдності українського народу;
•   утвердженню національної ідеї;
•   захисту прав українських громадян, що живуть закордоном;
•   збереженню українських звичаїв і традицій;
•   захисту політичних, економічних, культурних та історичних здобутків українського народу;
•   відродженню, утвердженню і розвитку української мови, освіти та культури.

1.9.3 НУХ створює структуру, здатну ефективно співпрацювати з існуючими українськими громадами в США. Розробляє стратегію розвитку двосторонніх стосунків між Україною та її діаспорою в США. На базі цієї інформації здійснює конкретні заходи для реалізації спільних програм світового українства.

2.   Напрямки та форми діяльності.

2.1 Зовнішня діяльність.

2.1.1 Підтримка діяльності українських міжнародних громад, участь у громадських заходах української діаспори США, що сприяють реалізації української національної ідеї, утвердженню української національної державності, зростанню її міжнародного авторитету на міжнародному рівні.

2.1.2 Аналіз публікацій в міжнародній та американській пресі про Україну та видання на цій базі спільних прес-бюлетенів для поширення української національної ідеї серед широкого загалу.

2.1.3 Проведення з допомогою інтернет-конференцій регулярного обміну думками між групами українців різних країн з приводу тих чи інших громадсько-політичних подій загальної ситуації в Україні, США та інших країнах.

2.2 Розбудова української громади у США на засадах сприяння підприємництву.

2.2.1 Збір, вивчення та систематизація даних про діючі економічні та підприємницькі структури, створені українцями. Надання інформації новоприбулим щодо набуття досвіду у країні нового проживання.

2.2.2 Створення Інтернет-газети, друкованого видання та інформаційного центру, який би сприяв інтеграції українців у нове середовище та у новий інформаційно-культурний простір.

2.3 Освітньо-культурна діяльність

2.3.1 Проведення навчально-виховної роботи серед українського юнацтва та молоді, активна підтримка їхньої діяльності, яка сприяє задоволенню духовних та моральних потреб підростаючого покоління.

2.3.2 Наукова та дослідницька робота, видавнича діяльність, виробництво кінофільмів, радіопрограм, тощо.

2.3.3 Організація форумів, конференцій, лекцій, семінарів, які висвітлюють українську тематику та сприяють налагодженню контактів серед прогресивного світового українства.

2.3.4 Запрошення до співпраці відомих українських та американських університетів щодо розробок проектів міжнародних професійних та професорсько-викладацьких обмінів у сфері вищої школи.

2.3.5 Шляхом індивідуальних контактів з українським професорством в США, Європі та Україні сприяти навчанню студентів з України в університетах світу.

2.3.6 Організація та проведення наукових конференцій, симпозіумів, фолькльорно-етнографічних фестивалів.


3. Членство, обов'язки та права членів

3.1 Дійсним членом має право бути громадянин України, США або громадянин іншої держави українського походження, що виявив/ла себе таким/ою, що має глибокі патріотичні переконання, стоїть на засадах розбудови і захисту самостійної, незалежної, соборної, демократичної Української держави і здійснює суспільно-корисну діяльність для України і української спільноти у США.

3.2 В НУХ можуть створюватися і діяти дитячі, юнацькі та молодіжні підрозділи.

3.3 Членство в НУХ може бути індивідуальним і асоціативним.

3.4 Вступ індивідуальних членів в НУХ здійснюється згідно поданої заяви до Загальних зборів, а в період між зборами – до Координаційно-виконавчої Ради.

3.5 Взаємовідносини НУХ та її асоціативних членів здійснюються на підставі угод та договорів з ними.

3.6 Рішення про прийом асоціативних членів приймає Рада НУХ за письмовою заявою їхніх керівників та рішенням зборів колективу.

3.7 Члени НУХ зобов'язані:
3.7.1 виконувати всі вимоги Статуту НУХ;
3.7.2 виконувати постанови та рішення Ради та керівних органів НУХ;
3.7.3 сплачувати членські внески;
3.7.4 плекати покоління духовно-зрілих, відданих Україні та українському народові особистотей;

3.8 Члени НУХ мають право:
3.8.1 обирати і бути обраними до керівних органів НУХ всіх рівнів;
3.8.2 виносити на розгляд Загальних зборів та Координаційно-виконавчої Ради питання про діяльність НУХ;
3.8.3 користуватися майном та технікою НУХ;
3.8.4 отримувати інформацію про діяльність НУХ в порядку запиту від цієї організації;
3.8.5 отримувати відповідь на свої пропозиції та заяви до Ради;
3.8.6 брати участь в діяльності структур НУХ.

3.9 Членство НУХ припиняється:
3.9.1 за власним бажанням;
3.9.2 у разі порушення статуту НУХ, а також у випадку діяльності, що завдала шкоди НУХ, Україні чи українському народові, або народові США;
3.9.3 у разі несплати членських внесків протягом трьох місяців.

3.10 Рішення про виключення з організації приймається Координаційно-виконавчою Радою НУХ і може бути оскаржене до спеціального засідання Ради протягом місяця з дня його прийняття.

3.11 Підставою для негайного виключення з організації є справедливе притягнення її члена до кримінальної відповідальності або приховування цього факту.

4.   Організаційна структура та органи управління.

4.1 Філіали НУХ створюються за територіальним принципом.

4.2 НУХ є юридичною особою, яка має Статут, печатку та емблему, що затверджені відповідними органами влади, рахунок у банку, внутрішні справи вирішує самостійно, згідно з власним Статутом.

4.3 Керівними органами НУХ є Загальні збори, які скликають раз на рік. В період поміж Зборами цю функцію виконує Координаційно-виконавча рада і її Президія.

4.4 Загальні збори є правоспроможними, якщо для участі в них зареєструвалося більше половини обраних делегатів.

4.5 Загальні збори НУХ:
4.5.1 затверджують принципи, стратегію, завдання і напрямок діяльності НУХ;
4.5.2 приймають Статут та затверджують зміни в статуті організації;
4.5.3 обговорюють і затверджують представництво Координаційно-виконавчої влади НУХ;
4.5.4 заслуховують звіти відповідальних за напрямки роботи організації, затверджують голову Ради, заступника, скарбника;
4.5.5 вибирають постійні комісії, які мають не менше трьох і не більше п'яти членів: номінаційну комісію, контрольну комісію, статутну комісію (голова НУХ рекомендує першу номінаційну комісію);
4.5.6 оцінюють роботу Ради та її голови;
4.5.6 затверджують річний бюджет організації, зразок печатки, символіку;
4.5.7 приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію НУХ.

4.6 Координаційно-виконавча рада НУХ:

4.6.1 В період між Загальними зборами керівництво НУХ здійснює Рада та її Президія.

4.7 Рішення ради НУХ є чинними, якщо вони прийняті простою більшістю при наявності ½ обраних.

4.9 Рада НУХ складається з голови, секретаря, заступників, які відповідають за напрямки роботи, скарбника і голів осередків.

4.10 Рада НУХ збирається один раз на квартал або скликається за рішенням голови або половини від загального числа Ради.

4.11 Рада має право накласти «вето» на рішення голови, якщо вони суперечать Статуту НУХ та може висловити недовіру голові.

4.12 Голова Ради є вищою посадовою особою організації, обирається терміном на один рік з щорічним переобиранням і підтвердженням повноважень на Загальних зборах.

4.13 Президія Координаційно-виконавчої ради складається з голови, заступників, секретаря і скарбника. Президія керує щоденною працею організації, збирається не менше як один раз на квартал і має право полагоджувати справи НУХ по телефону.

5. Голова Ради НУХ.

5.1 здійснює поточне керівництво діяльністю НУХ, без доручення представляє її у всіх зовнішніх відносинах;
5.2 має право підпису фінансових та інших документів разом із секретарем та скарбником;
5.3 ініціює скликання позачергових чи надзвичайних зборів, організовує підготовку засідань Координаційно-виконавчої, головує на них;
5.4 здійснює загальне керівництво роботою комісій;
5.5 у межах статутних повноважень видає накази і розпорядження; може делегувати частину своїх повноважень заступникам;
5.6 заступники обираються Загальними зборами за поданням Координаційно-виконавчої ради з числа її членів і входять за посадою до КВР ради;
5.7 заступники відповідають за напрямки роботи, виконують доручення голови.

6. Територіальні осередки.

6.1 Територіальні осередки НУХ утворюються в місцях компактного проживання українців на території США.

6.2 Члени осередку самостійно визначають свою структуру, напрямки та методи діяльності, керуючись цим Статутом та програмними документами об'єднання.

6.3 Керівними органами територіального осередку є Загальні збори та Рада. Рада складається з голови, який керує поточною роботою осередку, його заступників, секретаря і скарбника.

6.4 Загальні збори обирають номінаційну і контрольну комісію, які мають не менше трьох і не більше п'яти членів.

6.5 Голова осередку керує його поточною діяльністю.


7. Кошти та майно НУХ:


7.1 НУХ здійснює фінансову діяльність у порядку визначеному законодавством щодо неприбуткової громадської організації.

7.2 Кошти НУХ складаються з:
•   вступних внесків;
•   надходжень від проведення культурно-масових, спортивних та інших заходів, лекцій, виставок, видавничої діяльності;
•   пожертв членів НУХ, інших добровільних пожертв, заповітів та внесків приватних осіб, установ, підприємств, організацій в Україні, США та інших країнах;
•   інших надходжень, які не суперечать законодавству США.


7.3 Кошти НУХ використовуються у відповідності до чинного законодавства на проведення заходів,  передбачених Статутом, забезпечення органзаційно-господарських потреб та утримання персоналу згідно кошторису, затвердженого Координаційно-виконавчою радою НУХ.

7.4. Щорічний внесок до центрального офісу складає 20% від членських внесків осередку та 20% від чистого доходу отриманого осередком за рік.

7.5. Бюджет Всеамериканського громадського обєднання НУХ, затверджується шляхом голосування на Загальних річних зборах з урахуванням доходу від осередків та видатків  на потреби центрального офісу  НУХ.

У випадку необхідності внесення змін до бюджету, Голова Координаційно-виконавчої ради має право зробити їх за згодою членів Координаційної Ради.

7.6. Скарбник Всеамериканського громадського обєднання НУХ відповідає за прозоре ведення Книг прибутків і видатків.


7.7 Майно НУХ складається з будівель, споруд, основних засобів виробництва, підприємств, засобів транспорту і зв'язку, житлового фонду, культурних цінностей та іншого, не забороненого чинним законодавством США.


8. Правовий статус.

8.1 Організація НУХ є юридичною особою, має рахунки в банках, печатку, штампи зі своїм найменуванням, символіку, зразки яких затверджуються Координаційно-виконавчою радою НУХ та реєструються у порядку, передбаченому чинним законодавством США, може виступати позивачем і відповідачем в органах суду та арбітражного суду.

8.2 Доповнення та зміни до цього Статуту має право затвердити Координаційно-виконавча рада НУХ на підставі пропозицій, розроблених статутною комісією, обраною Загальними зборами.

9. Припинення діяльності НУХ.

9.1 Припинення діяльності НУХ відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало 2/3 делегатів, або за рішенням суду ліквідаційною комісією, призначеною Радою НУХ.

9.2 У випадку припинення діяльності НУХ майно та кошти організації направляються на виконання статутних завдань НУХ, або на благодійні цілі української громади в США.


 
 
 
   
     

TOП НОВИН

РЕКЛАМА